Bibliotheek

LMRA

Een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is een korte risicobeoordeling die wordt uitgevoerd vlak voor aanvang van werkzaamheden.

Melden gevaarlijke situaties

Werkplekken kunnen veiliger worden gemaakt door het bevorderen van veilig gedrag. Dit kan door het herkennen en onderkennen van risico’s en het beheersen van deze risico’s.

Orde en Netheid

Met orde en netheid legt u de basis voor prettige en veilige arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Signalering: herken de waarschuwingsborden

Kent u de betekenis van waarschuwingsborden? Voor uw veiligheid en die van anderen is het belangrijk om de betekenis ervan te kennen.

Toolboxmeeting voor leidinggevenden

Een toolboxmeeting is een periodieke bijeenkomst over een specifiek onderwerp m.b.t. de arbeidsveiligheid in het dagelijkse werk. Als leidinggevende organiseert u deze meetings, die verplicht zijn voor alle medewerkers.

TRA

Het opstellen van een Taak Risico Analyse (in het dagelijks taalgebruik afgekort als TRA) is een hulpmiddel om tijdig de risico’s van de projectmatige werkzaamheden te onderkennen.

Werken volgens 5S

Met orde en netheid legt u de basis voor prettige en veilige arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Werkvergunning: veilig werken van beleid tot werkvloer

Een werkvergunning is een verplicht document voor werkzaamheden waar risico's aan verbonden zijn.