Bibliotheek

Biologische agentia

De gevolgen van blootstelling aan biologische agentia kunnen sterk variëren van beperkte luchtwegirritatie tot ernstige ziekte met in sommige gevallen kans op een dodelijke afloop. Soms treedt het effect pas na lange tijd op.

Gasmeting

Gasmeten is belangrijk bij werken in besloten ruimtes. De gevaren van besloten ruimtes zijn onder andere: aanwezigheid van een hoog of laag percentage zuurstof, aanwezigheid van een explosief mengsel en/of de aanwezigheid van giftige stoffen.

Gevaarlijke stoffen

De risico's van het gebruik van gevaarlijke stoffen worden vaak onderschat, mede omdat de gezondheidsklachten soms pas na jaren optreden.

Kwartsstof

Kwartsstof is een stof die niet of nauwelijks te zien is, maar die in hele kleine onoplosbare deeltjes diep in de longen terecht kan komen.

Legionella

Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken.

Stof

Blootstelling , maatregelen en bescherming tegen stof

Stofdouche

Toolbox over de stofdouche