Bibliotheek

Electriciteit: de gevaren

Het onzorgvuldig werken met elektriciteit kan grote gevolgen hebben. En wat doe je als er toch een ongeluk gebeurt?

Electriciteit: veilig werken

Om veilig te kunnen werken met elektriciteit is het noodzakelijk om o.a. maatregelen te nemen ten aanzien van de werkomgeving.

Electrisch gereedschap

In de industrie wordt veel gebruik gemaakt van elektrisch handgereedschap (slijpen, boren, zagen). Veilig werken met dit gereedschap is van groot belang.

LOTOTO

LOTOTO staat voor: Lock Out - Tag Out - Try Out. LOTOTO is erop gericht om medewerkers te beschermen die bezig zijn met onderhoud.