Bibliotheek

Besl. R. Mangatwacht (besloten ruimte)

De mangatwacht waarborgt de veiligheid van de personen in en om de Besloten Ruimte. Hij/zij gaat zelf nooit de Besloten Ruimte binnen.

Besloten Ruimte: de gevaren

In een besloten ruimte kunnen zich gevaarlijke omstandigheden voordoen.Bijv. verstikking door gebrek aan zuurstof of blootstelling aan giftige gassen.