Opleidingenmatrix met periodieke opleidingen

Opleidingen zelf beheren met keuze uit interne, externe opleidingen, e-learning en blended learning.

Lerenophetweb bibliotheek

Opleidingen

Welke opleidingen moeten uw medewerkers volgen? In de Opleidingenmatrix van de Academy heeft u een overzicht van alle periodieke opleidingen in de organisatie. U kunt deze opleidingen zelf beheren, dit geldt zowel voor interne, externe opleidingen, e-learning en blended learning.

In alle gevallen geldt dat de medewerker automatisch (tegen het einde van de looptijd van het certificaat) een seintje krijgt dat hij een herhalingscursus moet volgen. Hieronder lichten we dit even toe.

Interne opleidingen

Organiseert u zelf intern periodieke opleidingen? Dan voegt u deze toe aan de Opleidingenmatrix. U geeft aan wat de herhaalfrequentie is (hoe lang is het certificaat geldig?), bijvoorbeeld halfjaarlijks, jaarlijks of langer. Bijvoorbeeld een jaarlijkse poortinstructie, een AVG instructie, of een BHV praktijkoefening in uw bedrijf, of... etc.

Zodra de medewerker zijn certificaat behaald heeft, registreert u dit in de Academy. Op die manier heeft u altijd een actueel overzicht van de kwalificaties van uw medewerkers.

Externe opleidingen

Ook externe opleidingen kunt u eenvoudig toevoegen aan de Opleidingenmatrix. U geeft aan wat de herhaalfrequentie is (hoe lang is het certificaat geldig?), bijvoorbeeld halfjaarlijks, jaarlijks of langer. Bijvoorbeeld een jaarlijkse BHV cursus, een 10 jaarlijkse VCA cursus (incl. examen), etc...

Zodra een medewerker een extern gevolgde training met goed gevolg heeft afgerond, registreert u dit in de Academy. Op die manier heeft u altijd een actueel overzicht van de kwalificaties van uw medewerkers.

E-learning van Lerenophetweb

In plaats van een klassikale interne of externe training kunt u ook kiezen voor een e-learning variant. Op het moment dat de medewerker deze moet volgen, kan hij dat direct online doen. U hoeft dus geen training te plannen, dit regelt de medewerker zelf via zijn eigen account. En u ziet direct in het statusoverzicht of de medewerker zijn certificaat inmiddels behaald heeft.

Blended learning van Lerenophetweb

Lerenophetweb biedt ook zogenaamde blended learning aan wat een combinatie is van e-learning met één-of-meerdere praktijk en/of examenmodules. De praktijkmodules worden uitgevoerd door één van onze partners en deze regelt ook het 'afronden' zodat u altijd een actueel statusoverzicht heeft. Voorbeelden zijn: BHV, VCA, heftruckcertificaat, etc...

Lerenophetweb bibliotheek