Bibliotheek

4O Systematiek

Leren werken met 4O Systematiek. Deze systematiek is gebaseerd op de Oorzaak, Omvang, Oplossing en de Operationaliteit. In deze opleiding leert u hoe u tekortkomingen of NCF’s (non conformities), geconstateerd tijdens een audit, vanuit het kwaliteitssysteem kunt oplossen.

ADR

ADR opleiding voor Chauffeur gevaarlijke stoffen. Een chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert moet naast de basisopleiding beroepschauffeur een aanvullende cursus volgen om aan de eisen van dit specifieke vervoer te voldoen. Dit volgens de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

Asbest herkennen

Opleiding om inzicht te krijgen in de asbestketen. Leer asbesthoudende materialen te herkennen en hoe u daar veilig mee kunt omgaan.

ATEX EX000 Awareness

ATEX EX000 Awareness

ATEX EX001 Basisprincipes

cursus ATEX Basisprincipes

ATEX EX002 ATEX Zonering/Classificatie

ATEX EX002 ATEX Zonering/Classificatie

ATEX EX003 Installatie Materieel

ATEX EX003 Installatie Materieel

ATEX EX004 Onderhoud Materieel

ATEX EX004 Onderhoud Materieel

ATEX EX005 Reparatie en Revisie Materieel

ATEX EX005 Reparatie en Revisie Materieel

ATEX EX006 Testen materieel

ATEX EX006 Testen van elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke omgevingen

ATEX EX007/8 Inspectie Materieel

ATEX EX007/8 Inspectie Materieel

ATEX EX009 Installaties ontwerpen

ATEX EX009 Ontwerpen van installaties in of verbonden met explosieve atmosferen

ATEX EX010 Uitvoeren Audits

ATEX EX010 Uitvoeren Audits

ATEX EX011 Onderhoud EVD

ATEX EX011 Onderhoud Explosieveiligheidsdocument/ EVD

ATEX EX021 E&I Monteur

De ATEX EX021 voor E&I monteurs

ATEX EX022 WTB Monteur

De ATEX EX022 voor WTB monteurs

Balenklem

Veilig werken met de Balenklem. Certificaat voor heftruck-chauffeurs die met een balenklem werken.

Brand- en Tankwacht

Certificaat Brand-, Tank-, of Veiligheidswacht. Voor het uitvoeren van werken in besloten ruimtes of het uitvoeren van brandgevaarlijke werken is de aanwezigheid van een brand- of veiligheidswacht verplicht. Zij kunnen handelen bij een eventuele noodsituatie om de juiste maatregelen te nemen.

Corona - calamiteiten en actieplan

Corona - calamiteiten en actieplan

Electropalletkar

Certificaat voor veilig werken met de Electropalletkar. Een medewerker met certificaat elektrische palletwagen leert bewuster, veiliger en daardoor met minder schade te rijden.

Gevaarlijke stoffen

Certificaat training Gevaarlijke stoffen. Voor medewerkers die in aanraking komt met gevaarlijke stoffen. Kennis van wet- en regelgeving en veilig werken risico’s zoveel mogelijk beperken. Bijna iedereen met een beroep als operator, technicus, laborant of magazijnmedewerker heeft bij de dagelijkse werkzaamheden te maken met gevaarlijke stoffen.

GMP - Good Manufacturing Practice

Certificaat Good Manufacturing Practice. Bewustwordingsopleiding rondom GMP-eisen, waarbij de kwaliteit van de gemaakte producten absoluut gegarandeerd moet worden. Bedoeld voor medewerkers op alle niveaus binnen een productiebedrijf, voor functies in QA, QC, productie, regelgevende zaken en algemeen management.

Heftruck

Certificaat werken met een heftruck. Elke organisatie die met vork- en of heftrucks werkt, is volgens de Arbowet en verzekeringen verplicht om alle heftruckbestuurders te voorzien van grondige, maar ook juiste veiligheidsinstructies.

Hoogwerker

Certificaat veilig werken met de hoogwerker. Voor het gebruik van een hoogwerker is het van belang dat u bekend bent met de functies en werking van de machine en dat u zich bewust bent van de risico’s.

Interne auditor

Certificaat interne auditor. Interne audits zijn de basis voor het beheren en verbeteren van een kwaliteitssysteem en daarmee van grote waarde voor de organisatie. De interne auditor is de spil in dit proces.

Ioniserende straling 5A

Certificaat Ioniserende Straling - Niveau 5A (Gesloten Bronnen en Toestellen). Gebruik van ingekapselde radioactieve bronnen en röntgentoestellen.

Ioniserende straling SiS

Certificaat Ioniserende straling SiS. Basiskennis van het werken met ioniserende straling.

NEN 3140

NEN 3840

Opslag gevaarlijke stoffen PGS 15

Certificaat PGS 15. De Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15) beschrijft regels voor het veilig opslaan van deze gevaarlijke stoffen. Het bedrijf dat deze stoffen opslaat moet aan wettelijke eisen moet voldoen.

PCR Kwaliteitsborging

Certificaat wwaliteitsborging bij PCR technieken.

Radioactieve bronnen

Certificaat Radioactieve bronnen. Inzicht in mate van gevaar bij een RA incident en bediening van apparatuur.

Rijbewijs A

Rijbewijs A voor 'zware' motor, onbeperkt vermogen

Rijbewijs A1

Rijbewijs A1 voor 'lichte' motor, 125 cc en maximaal vermogen van 11 kilowatt (kW)

Rijbewijs A2

Rijbewijs A1 voor 'middelzware' motor, Maximaal vermogen van 35 kW

Rijbewijs AM

Rijbewijs voor bromfiets, scooter, speed-pedelec, snorfiets en brommobiel

Rijbewijs B

Om in een auto te rijden, heeft u rijbewijs B nodig. Met een rijbewijs B mag u maximaal 8 personen vervoeren, uzelf niet meegerekend. Met een rijbewijs B mag u een auto besturen van maximaal 3500 kg.

Rijbewijs B+ (code 96)

Rijbewijs voor auto (B) met aanhanger. Met rijbewijs B+ (code 96) mag u met een auto: iedere aanhanger trekken als het gewicht van de auto en aanhanger samen niet meer is dan 4.250 kg (lege gewicht + laadvermogen).

Rijbewijs BE

Rijbewijs voor auto (B) met aanhanger. Met een rijbewijs BE mag u: een aanhanger trekken van maximaal 3.500 kilo (lege gewicht + laadvermogen); onder bepaalde voorwaarden een aanhanger of oplegger trekken van meer dan 3.500 kg (lege gewicht + laadvermogen).

Rijbewijs C1: ‘lichte’ vrachtwagen

Vrachtwagens en campers tussen 3.500 kilo en 7.500 kilo maximummassa. U mag een aanhanger of oplegger tot 750 kilo aan uw vrachtwagen koppelen (toegestane maximummassa = lege gewicht + het laadvermogen).

Rijbewijs C1E: vrachtwagen (C1) met aanhanger

Voor chauffeurs van vrachtwagens en campers tussen 3.500 kilo en 7.500 kilo en aanhanger of oplegger zwaarder dan 750 kilo.

Rijbewijs C: vrachtwagen

Vrachtwagens met een gewicht (toegestane maximummassa) van meer dan 3.500 kilo. U mag een aanhanger of oplegger tot 750 kilo aan uw vrachtwagen koppelen (toegestane maximummassa = lege gewicht + het laadvermogen).

Rijbewijs CE: vrachtwagen (C) met aanhanger

Voor chauffeurs van vrachtwagens met een gewicht van meer dan 3.500 kilo en aanhanger of oplegger zwaarder dan 750 kilo.

Rijbewijs D1: ‘kleine’ bus (vervoer van 8-16 personen)

Voor chauffeurs van kleinere bussen (meer dan 8 en maximaal 16 zitplaatsen, buiten de bestuurder). Een D1-bus mag maximaal 8 meter lang zijn. Aanhanger tot 750 kilo (toegestane maximummassa = lege gewicht + het laadvermogen).

Rijbewijs D1E: 'kleine' bus (D1E) met aanhanger

Voor chauffeurs van kleinere bussen (meer dan 8 en maximaal 16 zitplaatsen, buiten de bestuurder). Een D1-bus mag maximaal 8 meter lang zijn. Aanhanger met maximummassa zwaarder dan 750 kilo.

Rijbewijs D: bus (meer dan 8 personen)

Voor chauffeurs van bussen met meer dan 8 zitplaatsen (de bestuurder niet meegerekend). Aanhanger tot 750 kilo (toegestane maximummassa = lege gewicht + het laadvermogen).

Rijbewijs DE: voor bus (D) met aanhanger

Voor chauffeurs van bussen met meer dan 8 zitplaatsen (de bestuurder niet meegerekend). Aanhanger met maximummassa zwaarder dan 750 kilo.

Rijbewijs T: trekker

Motorrijtuigen met een beperkte snelheid (MMBS), niet harder dan 25 of 45 kilometer per uur. Voor veel van deze voertuigen heeft u een T-rijbewijs nodig. Denk bijvoorbeeld aan: wegtreintjes, voertuigen die werkzaamheden op de weg uitvoeren, zoals een bezemwagen, vorkheftruck, SRV-wagens.

Rollenklem

Veilig werken met de Rollenklem. Certificaat voor heftruckchauffeurs die met een rollenklem werken.

Shovel

Certificaat veilig werken met de shovel. Het werken met shovels en de specifieke arbeidsomstandigheden kunnen grote risico’s met zich meebrengen. Shovels mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn.

Stapelaar

Certificaat voor veilig werken met de Stapelaar.

Veilig hijsen

Certificaat Veilig hijsen. Voor werkzaamheden zoals het "Aanslaan van Lasten" of "Veilig werken met autolaadkraan".

Veilig werken langs de weg

Certificaat Veilig werken langs de weg. Voor wegenbouwer, kabellegger, wegenreiniger of andere functie op of langs de weg. Een opleiding veilig werken langs de weg is verplicht. Het werken op en langs wegen brengt namelijk risico’s met zich mee.

VOP - NEN3140

Certificaat NEN3140 VOP (Voldoende Onderricht Persoon): mag elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren onder leiding en toezicht van iemand met Vakbekwaam Persoon (VP). In de Arbowet staan protocollen over de werkzaamheden rondom elektriciteit en elektrische apparaten: NEN 3140.

VP - NEN3140

Certificaat NEN3140 VP (Vakbekwaam Persoon): leidinggevende of zelfstandig werkende. Mag zelfstandig elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren en onder uw begeleiding mogen mensen met VOP werkzaamheden uitvoeren. In de Arbowet staan protocollen over de werkzaamheden rondom elektriciteit en elektrische apparaten: NEN 3140.

Werken met minigraver

Certificaat werken met minigraver. Aan bedieners van een minigraver worden hoge eisen gesteld als het gaat om veilig en verantwoord werken met de minigraver.

WV - NEN3140

Certificaat NEN3140 WV (Werkverantwoordelijke): voor medewerkers die leiding geven aan het elektrisch veilig werken dan wel het beheer voeren over de elektrische installaties en de elektrische arbeidsmiddelen. In de Arbowet staan protocollen over de werkzaamheden rondom elektriciteit en elektrische apparaten: NEN 3140.