Bibliotheek

ATEX

Atex staat voor ATmosphères EXplosives (Explosieve Atmosfeer). De Atex richtlijnen 153 en 114 gelden voor alle plaatsen met gas- of stofontploffingsgevaar.