Bibliotheek

Adembescherming

Veel medewerkers in de industrie en bouw hebben last van stof, dampen en gassen. Als u dit inademt kan dat allerlei effecten op de gezondheid hebben.

Gehoorbescherming

Teveel geluid op de werkplek is niet alleen hinderlijk, maar kan ook leiden tot blijvende gehoorschade.

Handbescherming

Bij veel werkzaamheden kunnen verwondingen aan de handen ontstaan. Daarom is het belangrijk om de juiste handbescherming te dragen.

Hoofdbescherming

Om het risico op hoofdletsel te verkleinen is het belangrijk om tijdens het werk hoofdbescherming te dragen.

Oogbescherming

Tijdens het werk is het belangrijk om een veiligheidsbril te dragen. Hiermee voorkomt u dat er stof, splinters of chemicaliën in de ogen komen.

PBM's

Persoonlijke Beschermings Middelen, oftewel PBM's, worden gebruikt ter bescherming tegen veiligheids- en gezondheidsrisico's op de werklocatie.

Valbeveiliging

Omdat ongevallen van hoogte vaak een fatale afloop hebben, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de valbeveiliging.

Veiligheidsschoenen

Om het risico op letsel aan de voeten te voorkomen, verstrekt de werkgever veiligheidsschoenen.

Werkkleding

Met het dragen van de juiste veiligheidskleding tijdens het werk, kunt u het risico op mogelijk letsel verkleinen.