Bibliotheek

ADR

ADR opleiding voor Chauffeur gevaarlijke stoffen. Een chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert moet naast de basisopleiding beroepschauffeur een aanvullende cursus volgen om aan de eisen van dit specifieke vervoer te voldoen. Dit volgens de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

Code 95

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst.

Diisocyanaten

Training voor het veilig gebruiken van producten die Diisocyanaten bevatten

Gasmeten

In de industrie wordt dagelijks gemeten op gevaarlijke stoffen ter voorkoming van verstikking of vergiftiging.

Gevaarlijke stoffen

Certificaat training Gevaarlijke stoffen. Voor medewerkers die in aanraking komt met gevaarlijke stoffen. Kennis van wet- en regelgeving en veilig werken risico’s zoveel mogelijk beperken. Bijna iedereen met een beroep als operator, technicus, laborant of magazijnmedewerker heeft bij de dagelijkse werkzaamheden te maken met gevaarlijke stoffen.

Opslag gevaarlijke stoffen PGS 15

Certificaat PGS 15. De Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15) beschrijft regels voor het veilig opslaan van deze gevaarlijke stoffen. Het bedrijf dat deze stoffen opslaat moet aan wettelijke eisen moet voldoen.