E-learning Cursus afronden

U kunt een e-learning cursus van Lerenophetweb pas afronden als u...

  • alle pagina's en alle modules (bij meerdere modules) heeft afgerond;
  • alle oefenopdrachten (indien van toepassing) minimaal één keer goed heeft gedaan;
  • alle toetsvragen (indien van toepassing) heeft beantwoord;
  • alle praktijkmodules (indien van toepassing) heeft afgerond;
  • minimaal één keer een voldoende heeft gehaald (indien van toepassing);
  • op elke pagina onderaan op de afvinkknop heeft geklikt;
  • op elke laatste pagina van een module (bij meerdere modules) onderaan op de Afronden button heeft geklikt;

Soms bevat een cursus oefenopdrachten, soms een toets en soms allebei.

Bent u een opdracht, pagina of toetsvraag vergeten? Dan krijgt u een melding om deze alsnog af te ronden.

Bent u niet geslaagd dan krijgt u (indien van toepassing) een melding hoeveel herkansingen u nog heeft.